LAINSÄÄDÄNTÖ

Rakennuksen energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö löytyy osoitteesta http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakennuksen_energiatehokkuutta_koskeva_lainsaadanto

 

OPASMATERIAALI

Opasmateriaalia energiatodistusten laatijoille löytyy osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus/Rakennuksen_energiatodistus/Energiatodistuslomakkeet

Rekisterin käyttöön liittyvä opas laatijoille löytyy täältä http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Energiatodistus/Tietoa_energiatodistusten_laatijoille(10561)

LIITERI -PALVELUN OPAS PYSYVÄN RAKENNUSTUNNUKSEN HAKUUN

https://www.youtube.com/watch?v=xsymbYI1DyY&feature=youtu.be


Kysy energiatodistuksen hankinnasta ja laadinnasta Motiva Oy:n neuvontapalvelusta

Rekisteriseloste