ENERGIATODISTUSLAKI (50/2013) JA ENERGIATODISTUSASETUS (176/2013) MUUTTUVAT

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muutoksesta (755/2017) on tullut voimaan 1.12.2017. Energitodistuslakiin (50/2013) liittyvä energiatodistusasetus (176/2013) tulee myös muuttumaan 1.1.2018.

Energiatodistusrekisteri on päivitetty vastaamaan energiatodistuslaissa ja -asetuksessa olevia muutoksia.


LAATIJAT HUOMIO! Energiatodistusrekisteriä päivitetään 22.3.2018 klo. 20:00 alkaen ja tuolloin rekisteri ei ole käytössä.


TERVETULOA KÄYTTÄMÄÄN ENERGIATODISTUSREKISTERIÄ

Energiatodistus tarvitaan mm. uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistusrekisteri on julkinen tietopalvelu, josta voi hakea koosteen laadituista energiatodistuksista ja pätevöityneistä energiatodistusten laatijoista.

ARA ylläpitää:

1)     Energiatodistusrekisteriä

  • Energiatodistus laaditaan energiatodistusrekisterissä.
  • Energiatodistus auttaa kuluttajaa vertailemaan rakennusten energiankulutusta.

2)     Laatijarekisteriä

  • Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, ja joka on rekisteröity ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.

Myyjän tai vuokraajan asemassa

Jos olet myymässä tai vuokraamassa rakennusta tai asuntoa, löydät laatijarekisteristä ne henkilöt yhteystietoineen, jotka ovat alueellasi pätevöityneet energiatodistusten tekoon. Laatijatietojen haku tapahtuu laatijan nimen tai toiminta-alueen perusteella.

Ostajan tai vuokralaisen asemassa

Jos olet aikeissa ostaa tai vuokrata rakennuksen tai asunnon, pystyt nopeasti tarkistamaan onko rakennukselle laadittu energiatodistus. Rekisteristä näkee 1.5.2015 alkaen laadittuja energiatodistuksia. Energiatodistuksesta saa nähtäväksi koosteen eli kaksi ensimmäistä sivua (henkilötietosuojan vuoksi ei kuitenkaan 1-2 huoneistoa koskevista kohteista). Energiatodistuksia voi hakea todistustunnuksen tai alueen perusteella.

Käytä vain virallista energiatodistusta

Mistä tunnistaa virallisen energiatodistuksen? Kaikissa 1.5.2015 jälkeen laadituissa lainvoimaisissa energiatodistuksissa on todistustunnus, jota vastaavan energiatodistuksen löytää energiatodistusrekisteristä. Tämän lisäksi energiatodistus on sähköisesti allekirjoitettu ja on pituudeltaan 8 sivua.

   

Kysy energiatodistuksen hankinnasta ja laadinnasta Motiva Oy:n neuvontapalvelusta

Uutiset

ENERGIATODISTUSTEN REKISTERÖINTI MUUTTUU MAKSULLISEKSI 1.5.2015

Energiatodistusrekisteri avataan kaikkien käytettäväksi 1.5.2015. Lain voimaantulon jälkeen energiatodistusten rekisteröinti muuttuu maksulliseksi. Rekisteröintimaksu 9,60 euroa/energiatodistus peritään aina kun laatija allekirjoittaa todistuksen rekisterissä. Rekisteröintimaksut laskutetaan laatijoilta kerran kuukaudessa. (Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, muutos annettu 15.4.2015, voimaantulo 1.5.2015)

Tilastotietoa Energiatodistuksista