Suomeksi | På svenska
Logga in
Energicertifikatregister

 

VÄLKOMMEN ATT ANVÄDA ENERGICERTIFICATREGISTER

Håller du på att köpa, hyra eller sälja en bostad eller ett hus? Om ditt svar är ja, beghöver du ett energicertifikat. Den riksomfattende, offentliga energicertifieringstjänsten hjälper.

När du säljer eller hyr

Om du håller på att sälja eller hyra ut en byggnad eller bostad, hittar du i tjänsten de personer som i din region är behöriga att uprätta energicertifikat. Samtidigt hittar du också deras kantaktuppgifter.

När du köper eller hyr

Om du har avsikt att köpa eller hyra en byggnad eller bostad, hittar du energicertifikat som gäller objektet i energicertifikatregister. Det innehåller energicertifikaten som uppgjorts sedan 1.5.2015. Äldre certifikat har inte införts i registret.

Använd endast ett offivielt energicertifikat

Hur indentifierar du ett officielt energicertifikat? Alla energicertifikat som uppgjorts efter 1.5.2015 har en certifikatbetekning och du hittar energicertifikatet som motsvarar denna beteckning i energicertifikatregistret. Dessutom har nenegicertifikat elektronisk underskrift. Kom dessutom ihåg att det officiella energicertifikatet omfattr 8 sidor. 

Tillgänglighet för Energicertifikatregister

Dataskyddsbeskrivning energicertifikatregistret (pdf)

Dataskyddsbeskrivning register för upprättare av energiferticikat (pdf)

Dataskyddsbeskrivning register för övervakningsuppgifter om energicertifikat (pdf)

Fråga Motiva Ab:s rådgivning om hur du kan skaffa och upprätta ett energicertifikat

Nyheter

 

För införande av ett energicertificat i registret över energicertifikat tas det ut en registreringsavgift  på 9,60 euro. Registreringsavgiften uppkommer när certifikatet signeras i systemet. De som upprättar energicertifikat faktureras för registreringarna en gång i månades. (9§ i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat)

Statistikuppgifter om energicertifikat